OSNOVNE KARAKTERISTIKE SUŠARE EURUS SA OTVORENIM SISTEMOM

Iako smo mi veliki zagovornici napredne tehnologije sušenja u zatvorenom sistemu, ekonomske i tržišne okolnosti opredeljuju nas i na proizvodnju sušara sa otvorenim sistemom.

Tako se našla u ponudi i proizvodnom programu sušara otvorenog sistema "EURUS-OS".

Komora sušare otvorenog sistema opremljena je svim potrebnim elementima koji obezbeđuju efikasno sušenje vazduhom uzimanim iz spoljne sredine. U izolovanoj komori nalazi se prostor za sušenje sa tacnama i ventilacionim sistemom - sistemom za uzimanje, mešanje i izbacivanje vlažnog, parom zasićenog vazduha (potreban broj ventilatora odgovarajuće vrste i snage) i regulacioninim sastavom, kako bi se postigao optimalni učinak brzine sušenja i potrošnje energije.

Jedina prednost otvorenog sistema je 40% - 50% niža početna cena ulaganja u opremu za sušenje.

Važno je istaći da je u našu komoru sa otvorenim sistemom moguće naknadno ugraditi toplotnu pumpu i povećati ekonomičnost i kvalitet sušenja koji obezbeđuje zatvoren komndenzacioni sistem.

*Dimenzije i snaga sušare zavise od količine materijala koji se suši u jednom punjenju tj. od kapaciteta sušare.